W piątek 24 kwietnia br. Urząd Gminy w Gąsawie odwiedziła Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kozanecka. Podczas wizyty Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki podziękował Pani Poseł za zaangażowanie w bieżące problemy naszej gminy i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem, dz. nr 428" w kwocie 2 mln zł.

Ponadto Pani Poseł na rzecz Urzędu Gminy przekazała maseczki oraz przyłbice ochronne.
Serdecznie dziękujemy!