Gmina Gąsawa dzięki dobrej współpracy i zdecydowanym działaniom Wójta Gminy Gąsawa i Rady Gminy w Gąsawie, przy wydatnym wsparciu Pani Poseł Ewy Kozaneckiej zrealizowała znaczące inwestycje. Mowa tu o:

Rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem
wartość całkowita inwestycji: 2.915.032,34 zł
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 1.994.203,00 zł

Remoncie budynku hali sportowej w Gąsawie
wartość całkowita: 1.984.496,00 zł
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 945.200,00 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 678.740,00 - Fundusz Inwestycji Lokalnych