Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że od dnia 1 września 2022 roku w kasie Urzędu Gminy w Gąsawie nie będzie można dokonywać wpłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie
97 8181 0000 0000 4848 2000 0001