W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Gąsawa. Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2023 roku.

Gmina Gąsawa do sprzedaży końcowej posiada:
GROSZEK – 20 ton
Cena węgla wynosi 1.650,00 zł brutto za tonę. Cena nie obejmuje kosztów transportu.

Dnia 22 maja 2023 r. rozpocznie się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji Gminy Gąsawa, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, winni złożyć stosowny wniosek. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy od dnia 22 maja 2023 r. do wyczerpania zapasu surowca. Rozpatrywane będą według kolejności wpływu aż do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Został zniesiony limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Niezależnie od tego czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Dystrybucja węgla odbywać się będzie we współpracy ze składem opałowym: STALDAR Dariusz Łukaszewski, ul. Rynek 4, 88-410 Gąsawa

Wniosek (wersja pdf)
Wniosek (wersja doc)