ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 14:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał.
  6. Informacja o złożonych interpelacjach i wnioskach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąsawa.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Danuta Tomaszewska