Święto Konstytucji 3 Maja Gąsawianie uczcili mszą świętą za Ojczyznę. W części artystycznej zaprezentowała się młodzież z ZPS w Gąsawie, harcerze z Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich oraz przedszkolacy z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie. Natomiast uczniowie ZSN w Gąsawie uświetnili uroczystość pokazem musztry paradnej. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.Polska i Polacy. Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu Gąsawskie Orkiestry Dętej.

więcej zdjęć