29 kwietnia zuchy i harcerze Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich przygotowały występ słowno- muzyczny z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas występu odśpiewano wspólnie patriotyczne pieśni oraz przypomniano zarys historyczny tego wydarzenia.

więcej zdjęć