Dnia 30.08.2016r. w Zielonej Szkole w Chomiąży Szlacheckiej zorganizowane zostało zakończenie półkolonii „Lato z Gokiem”. Wakacje letnie sfinansował Urząd Gminy w Gąsawie a zorganizował Gminny Ośrodek Kultury. Udział w akcji wzięło około 100 osób z Gminy Gąsawa, prócz zajęć wyjazdowych odbyły się zajęcia stacjonarne w świetlicach wiejskich.

więcej zdjęć