Grupę Zajączki odwiedził myśliwy Pan Piotr Rożek, który opowiadał o potrzebie dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych w czasie zimy – podsumowanie akcji. Przedszkolacy przez cały sezon zimowy dokarmiały ptaki w ogrodowym karmniku. Dzieci dzieliły się z gościem zdobytą wiedzą, zadawały też pytania. Zdobytą wiedzę zweryfikowały rozwiązując wspólnie z gościem zagadki słowne i zadania grafomotoryczne.

więcej zdjęć