„V Pałucki Festyn Ludowy” odbył się 11.06.2017r. w Janowcu Wielkopolskim w ramach Dni Janowca Wielkopolskiego oraz Pikniku Drobiu. Podczas Festynu odbył się konkurs muzyczny dla przedszkolaków na wykonanie utworu ludowego, w którym udział wzięły 3 przedszkola z terenu powiatu żnińskiego: Przedszkole Samorządowe z Gąsawy, Przedszkole Samorządowe z Janowca Wlkp. oraz Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie. Celem konkursu było m.in. zaszczepienie w najmłodszych uczestnikach chęci poznawania piosenek i utworów ludowych, poznawanie przez najmłodszych gwary pałuckiej i lokalnej tradycji regionu. Komisja w składzie: Ryszard Ulatowski – Prezes LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Jacek Superczyński – Członek Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Magdalena Petrykowska – pracownik LGD oceniała m.in. posługiwanie się gwarą, opanowanie pamięciowe tekstu, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Komisja wysoko oceniła występy wszystkich przedszkolaków I miejsce zostało przyznane dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie, a drugie miejsce ex aequo dla Przedszkola Samorządowego w Gąsawie oraz Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim

więcej zdjęć