Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz możliwości wsparcia poprzez działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 lipca 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 115, budynek Dworca PKP, piętro pierwsze.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.mojregion.eu/punkty informacyjne/szkolenie i konferencje oraz telefonicznie pod numerami: (56) 62 15 904,  797 304 125.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie kierowane jest do:

  • osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

  • osób młodych w wieku 15-29 lat, które mają trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.
  • osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych

Program spotkania

 

10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników i powitanie gości

10:15- 10:45 Omówienie możliwości wsparcia RPO WK-P na lata 2014-2020 w powrocie na rynek pracy

10:45-13.30 Omówienie założeń projektów realizowanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , których projekty ułatwiają powrót na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, osobom powracającym po okresie nieobecności oraz wspierają wchodzenie na rynek pracy ludzi młodych.

13:30 -13:45 Przedstawienie informacji nt. źródeł informacji o Funduszach Europejskich

13:45 – 14:00 Konsultacje indywidualne

 

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu
ul. Dworcowa 115

Budynek Dworca PKP, piętro 1
tel. (56) 62 15 904,  797 304 125
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz