W dniu 11 lipca 2017 roku w Gąsawie odbyła się sesja Rady Gminy w Gąsawie z udziałem zaproszonych gości: Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Zbigniewa Ostrowskiego, Posła na Sejm RP Pana Tomasza Lenza i Posła na Sejm RP Pana Michała Stasińskiego. Podczas sesji Rady Gminy w Gąsawie omawiany był m.in. temat rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Gąsawie. Ponadto podczas sesji Rady Gminy w Gąsawie zostały wręczone listy gratulacyjne: Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Pałuckiej Panu Janowi Szablewskiemu z okazji zwycięstwa strażaków z Nowejwsi Pałuckiej w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Drużyn OSP Powiatu Żnińskiego oraz Prezesowi Ludowego Klubu Sportowego w Gąsawie Panu Karolowi Janickiemu za liczne zwycięstwa gąsawskich hokeistów.

więcej zdjęć