W piątek 15 września 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie odbyła się XXIX sesja Rady Gminy w Gąsawie. Oprócz standardowych punktów takich, jak sprawozdania wójta gminy, przewodniczącego rady gminy czy procedowania uchwał, w czasie jej trwania miało miejsce również kilka istotnych wydarzeń.

Sesja ta była wyjątkowa ze względu na wizytę delegacji gminy i miasta Helu w składzie: dr Adam Kohnke - burmistrz Helu, Arnold Antkowski - przewodniczący Rady Miejskiej, Teresa Borucka - wiceprzewodnicząca, Andrzej Dzikowski - przewodniczący komisji gospodarczej oraz Barbara Pieszak - szefowa komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki. Goście zawitali do Gąsawy z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Kazika. Aura spotkania w gąsawskiej "Stodole" była znakomita. Okazuje się, że nasze gminy mają wiele wspólnych płaszczyzn, na których istnieje możliwość nawiązania szerszej współpracy. Jest to dopiero początek, trzeba się wzajemnie poznać i wymienić doświadczenia. Temu miał służyć weekendowy pobyt gości w gminie Gąsawa, którzy mieli możliwość poznać jej atrakcje i poczuć turystyczny klimat Pałuk. Podwaliny pod wzajemne relacje zostały położone, jest obustronna ciekawość i wola działania. Miejmy nadzieję, że rozwinie się to w najbliższym czasie i przerodzi w żywe i ciekawe partnerstwo.

Wójt Błażej Łabędzki podziękował wszystkim, którzy niestrudzenie, z poświęceniem pracowali przy usuwaniu skutków sierpniowej nawałnicy. Podkreślił, że Gmina Gąsawa zdała egzamin z solidarności w czasie walki z żywiołem. Słowa uznania popłynęły pod adresem służb ze strażą pożarną na czele, Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie oraz Urzędu Gminy w Gąsawie. Wójt podziękował także rolnikom, którzy poświęcili swój bezcenny czas oraz użyczyli sprzętu. Indywidualne podziękowania skierował do Pana Zenona Morawskiego, Pana Kazimierza Budzyńskiego oraz radnych - Józefa Goca oraz Roberta Dworka. Wyrazy wdzięczności skierował także do Zarządu Powiatu Jasielskiego, który wsparł naszą gminę finansowo. Na ręce Łukasza Wieczorka - Członka Prezydium Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gąsawie i zarazem Prezesa OSP Gąsawa, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli dyplom z podziękowaniami dla strażackiej społeczności. Druh Prezes w obrazowy sposób, szczegółowo przedstawił działania strażaków ochotników w czasie zmagań z efektami sierpniowego frontu burzowego, który wyrządził wiele szkód na Pałukach. Apelował do władz samorządowych o permanentne doposażenie OSP w nowy sprzęt, który jest nieodzowny w sprawnym działaniu ratowniczym.

Więcej zdjęć dostępne tutaj.