W piątek 22 września br. w Nowejwsi Pałuckiej odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem był podział funduszu sołeckiego na 2018 rok. Spotkanie Wójta Gminy Gąsawa Błażeja Łabędzkiego z mieszkańcami było także okazją do złożenia podziękowań Państwu Annie i Piotrowi Sochańskim, którzy dostrzegając piękno naszej malowniczej gminy postanowili tutaj spędzać każdą wolną chwilę. Nie zaszywają się jednak w leśnej głuszy, lecz podejmują wiele prospołecznych inicjatyw. Sami organizują akcje, bądź też mobilizują do działania szersze grono, aby wspierać nasze lokalne środowisko. Beneficjentami tej pomocy są dzieci i młodzież oraz ochotnicze straże pożarne. Dzięki temu między innymi na świetlice wiejskie trafiają materiały papiernicze, pomoce naukowe, odbywają się wydarzenia promujące aktywność fizyczną. Za to wszystko Wójt w imieniu Władz Samorządowych Gminy Gąsawa wyraził wdzięczność Państwu Sochańskim wręczając okolicznościowy grawerton. Podkreślił, że tak postawa w dobie, gdzie króluje egoizm i indywidualizm jest niezwykle budująca i może stanowić inspirację dla innych.

fot. Jacek Mielcarzewicz

Innym miłym akcentem podczas zebrania było przekazanie sołectwu Nowawieś Pałucka kompletu strojów piłkarskich. Dokonali tego Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Robert Dworek, który był inicjatorem zakupu tych strojów. To już kolejne sołectwo, które otrzymało nowy komplet odzieży sportowej. Wypada życzyć sportowcom z Nowejwsi Pałuckiej radości i wielu sukcesów w sportowej rywalizacji.