W dniach 7-8 listopada 2017 r. delegacja samorządowców z Gminy Gąsawa (Wójt Gminy Gąsawa Pan Błażej Łabędzki, Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Pan Mariusz Kazik, Sekretarz Gminy Gąsawa Pani Natalia Nowakowska, Radna Rady Gminy w Gąsawie Pani Magdalena Kolmajer i Radny Rady Gminy w Gąsawie Pan Jacek Mielcarzewicz) udała się z rewizytą do Helu. Na spotkaniu samorządowym Burmistrz Helu Pan Dr Klemens Adam Kohnke przedstawił historię Helu i plany rozwojowe miasta. Następnie gąsawscy samorządowcy wręczyli prezenty przywiezione z Pałuk i otrzymali pamiątki związane z Helem. Drugiego dnia pobytu przedstawiciele Gminy Gąsawa zapoznawali się z atrakcjami turystycznymi Helu, wzięli też udział w wykładzie pt. „Polska niepodległa i morska” w ramach Helskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Uniwersytet pod Żaglami”, który przedstawiła Pani Mira Urbaniak. Głównym celem wizyty było lepsze poznanie się przyszłych partnerów oraz poznanie oczekiwań i warunków ewentualnej współpracy. Podsumowanie wizyty wygląda obiecująco. Włodarze Gmin dążą do pozyskania partnera aby wymieniać się doświadczeniami w takich dziedzinach jak: gospodarka, kultura, oświata, czy administracja publiczna, jak również wspierać inicjatywy na różnych płaszczyznach, służące rozwojowi i umacnianiu partnerskich stosunków pomiędzy obiema gminami. Zatem wszystko jeszcze przed nami. Może już w najbliższym czasie Gminie uda się pozyskać pierwszego partnera.

Tekst: Agata Rewezińska, zdjęcia: Jacek Mielcarzewicz

Więcej zdjęć dostępne tutaj