W dniu 16 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Gąsawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka oraz Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki. Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z wyzwaniami i potrzebami, jakie stoją przed naszą gminą.