W dniu 8 grudnia 2015r. za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie 16 rodzinom z naszej Gminy zostały przekazane paczki świąteczne przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Niepublicznych, którzy przeprowadzili świąteczną zbiórkę artykułów żywnościowych na rzecz rodzin z dziećmi, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie dnia 23.12.2015r. do późnych godzin popołudniowych odwiedzili dzieci z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, aby jeszcze przed Wigilią zdążyć, przekazać świąteczne paczki ze słodkościami. Łącznie przekazano 106 paczek świątecznych.

więcej zdjęć