Jesień to czas kolejnej, już XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Zapobiegajmy pożarom”. W gminie Gąsawa tym roku na konkurs wpłynęło łącznie 45 prac w następujących kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Zadaniem kapituły konkursowej w składzie: Wojciech Kończal – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gąsawie, Paweł Kranz – pracownik Urzędu Gminy w Gąsawie, Krzysztof Serafin – Komendant Gminny OSP w Gąsawie, Joanna Łakomska – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie, Angelika Szwarc – OSP Gąsawa, było wyłonienie po pięć prac w każdej kategorii i przekazanie na szczebel powiatowy konkursu. Do dalszego etapu awansowali: przedszkole: Kacper Kasprzyk, Oskar Strykowski, Aleks Breliński, Miłosz Winiarski, Nadia Wojciechowska, wyróżnienie Dorota Braciszewska, klasy I-III: Emilian Ertmann, Wiktoria Mrówczyńska, Hubert Wojtaś, Maja Ratajczak, Nicola Dębowska, klasy IV-VI: Kacper Koczorowski, Adam Jeździkowski, Jakub Strzyż, Mikołaj Wojtaś, Karina Zakaszewska, klasy VII-VIII: Martyna Szara, szkoły ponadgimnazjalne: Sara Meyer. Dla wszystkich uczestników konkursu Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki ufundował słodkie upominki, natomiast młodzi „artyści-plastycy” reprezentujący naszą gminę w etapie powiatowym otrzymali nagrody książkowe. Kacper Kasprzyk i Oskar Strykowski z grupy przedszkolnej oraz Sara Meyer z grupy ponadgimnazjalnej zostali laureatami etapu powiatowego i ich prace będą oceniane na szczeblu wojewódzkim. Tekst: Paweł Kranz, zdjęcia: Katarzyna Sulecka

Więcej zdjęć dostępne tutaj