Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023 r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym, który dostępny jest na stronie internetowej: www.zus.pl.

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członkach ich rodzin, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W związku z licznym występowaniem chrabąszcza majowego i szkodami wywoływanymi przez pędraki w Leśnictwie Niedźwiedzi Kierz (obręb Szczepanowo, gmina Dąbrowa) i Leśnictwie Łysinin (obręb Szczepanowo, gmina Żnin Obszar Wiejski, Gąsawa), w terminie od 22 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. będą wykonywane zabiegi chemiczne przy użyciu środka Mospilan 20 SP.

Na granicy lasu objętego opryskiem chemicznym, szczególnie przy drogach prowadzących do lasu, wywieszone zostaną tablice informujące o zakazie wstępu do lasu.

Zarządzenie Nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki
Mospilan 20 SP Etykieta
Obszar oprysku - Leśnictwo Niedźwiedzi Kierz
Obszar oprysku - Leśnictwo Łysinin

Tylko do 17 maja br. rodzice mogą złożyć wniosek o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Jeśli wniosek wpłynie po tej dacie, to świadczenie nie będzie przeliczone, a zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości. Wniosek o przeliczenie zasiłku mogą złożyć rodzice, którzy pobierali go na 26 kwietnia br. - przypomina Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4 088,00 zł.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy