ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) w godzinach 9:00 - 14:00, w związku z awarią nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach Półwiejska i Rynek w Gąsawie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i wypłacane osobom uprawnionym. Nie zawsze jednak rodzina zmarłego ma do nich prawo.

Nie zawsze po śmierci ubezpieczonego rodzina ma prawo do dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS. Jeśli zmarły skończył 65 lat i miał przyznaną emeryturę docelową, to wypłata tych środków nie przysługuje. Osoby uposażone mogą wówczas otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne tj. wypłatę gwarantowaną, ale tylko wtedy gdy nie minęły 3 lata od pobrania pierwszej emerytury docelowej przez zmarłego. Po 3 latach pobierania emerytury– wypłata gwarantowana nie będzie już wypłacana - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) w godzinach 7:30 - 15:00, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac ziemnych odcinek drogi gminnej na działce nr 64 w obrębie Laski Wielkie-Małe będzie wyłączony z ruchu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Mapa w obrębie Laski Wielkie-Małe

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 28 lipca 2023 r. (piątek) w godzinach 13:00 - 15:00, z uwagi na prace na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Łysinina.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 27 lipca 2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00 - 10:30, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Marcinkowo Górnego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!