4 sierpnia 2018 r. w Gąsawie odbyły się X Jubileuszowe Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka, których organizatorem było Stowarzyszenie Sympatyk Gąsawy, Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie, Obudnie i Drozdowie oraz Sołectwo Gąsawa. Środki finansowe na organizację imprezy pochodziły z Gminy Gąsawa, Starostwa Powiatowego w Żninie i własne. Wyniki biegów na stronie www.maratonypolskie.pl. Zdjęcia: Jacek Mielcarzewicz Tekst: Mieszko Langowski

Więcej zdjęć dostępne tutaj

 

ZBIERAMY:
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny, zużyte opony od samochodów osobowych

NIE ZBIERAMY:
drewnianych desek, belek, paneli, ram okiennych, drzwi, płotów, grzejników, płytek, muszli toaletowych, umywalek, wanien, rolet, części samochodowych, odpadów remontowych, odpadów ogrodowych, worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi

Data: 9 sierpnia 2018 r. od godziny 07:00
Miejscowości: Godawy, Pniewy, Ostrówce, Wiktorowo, Annowo, Rozalinowo, Piastowo

Data: 18 sierpnia 2018 r. od godziny 07:00
Miejscowości: Obudno, Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie

Data: 25 sierpnia 2018 r. od godziny 07:00
Miejscowości: Ryszewko, Głowy, Szelejewo, Drewno, Oćwieka, Gąsawa - ulice: Żnińska, Jeziorna, Rynek, Półwiejska, Parkowa, Krótka

Data: 30 sierpnia 2018r. od godziny 07:00
Miejscowości: Marcinkowo Górne, Marcinkowo Dolne, Gąsawa - ulice: Konopnickiej, Kujawska, Kwiatowa, Leszka Białego, Ogrodowa, Pałucka, Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Słowiańska, Spokojna, Sportowa, Tartaczna, Trzemeszeńska, Huby

Data: 31 sierpnia 2018 r. od godziny 07:00
Miejscowości: Biskupin, Gogółkowo, Łysinin, Komratowo, Gąsawa - ulice: Biskupińska, Jasna, Kowalika, Mądroszyka

Dnia 25 lipca bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 10 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki trafią na przedsięwzięcia edukacyjne, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej. Gmina Gąsawa otrzyma dofinansowanie w kwocie 42 326,00 zł na zadanie pn. "Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno-przyrodniczych atrakcjach gminy wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej na stacji kolejki wąskotorowej w Gąsawie".

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32925-umowy-rpo-i-prow-edukacja-przedsiebiorczosc-i-infrastruktura

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
o upałach
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński
Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.07.2018 do godz. 20:00 dnia 29.07.2018
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Gąsawa w ramach naboru RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie, na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa". Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, poprzez zwiększenie o 25 liczby miejsc przedszkolnych. Celami pośrednimi, które również uzasadniają potrzebę realizacji projektu są m.in.: podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przedszkola (dzieci i pracowników), polepszenie sytuacji higieniczno-sanitarnej obiektu, podniesienie jakości świadczonych usług, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wobec tego, w ramach projektu przewidziano rozbudowę budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie o dwie sale dydaktyczne wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. szatnią, WC i pomieszczeniem komunikacji. Zakres projektu obejmuje również niezbędne prace adaptacyjne w części istniejącej. W efekcie realizacji powstaje obiekt, który zapewni możliwość objęcia edukacją przedszkolną większej liczby dzieci z terenu Gminy Gąsawa (zwiększenie możliwości o przyjęcie dodatkowo 25 dzieci).

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, w dniu 28.06.2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gąsawa, o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. Wartość projektu wg umowy to 724 876,93 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowanych to 719 341,93 zł, a dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 425 000,00 zł.

Dzięki podjętym przez Gminę Gąsawa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego działaniom, zmierzającym do zwiększenia kwoty dofinansowania, w dniu 21.12.2018 r. został zawarty aneks o nr RPKP.06.03.01-04-0008/17-01, w którym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej została zwiększona do wysokości 538 284,29 zł.

GALERIA ZDJĘĆ Z ROZBUDOWY