Uchwałą Nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa ustanowione zostały pieczęcie: Gminy Gąsawa, Wójta Gminy Gąsawa, Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie, Rady Gminy w Gąsawie.

PIECZĘĆ GMINY GĄSAWA

Opis:
Pieczęć Gminy Gąsawa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: GMINA GĄSAWA.

Wygląd:


PIECZĘĆ WÓJTA GMINY GĄSAWA

Opis:
Pieczęć Wójta Gminy Gąsawa ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: WÓJT GMINY GĄSAWA.

Wygląd:


PIECZĘĆ PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W GĄSAWIE

Opis:
Pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W GĄSAWIE.

Wygląd:


PIECZĘĆ RADY GMINY W GĄSAWIE

Opis:
Pieczęć Rady Gminy w Gąsawie ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z majuskulnym napisem otokowym: RADA GMINY W GĄSAWIE.

Wygląd: