Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 7:30 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. projektów i promocji w Biurze LGD.

Dokładne informacje dostępne na stronie internetowej pod adresem www.lgd-paluki.pl.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie ogłasza nabór na wolne stanowisko Księgowego.

Bliższe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie pod adresem gopsgasawa.bip.net.pl.

Oferty będą przyjmowane do dnia 24 maja 2023 roku do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19, 88-410 Gąsawa.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 9 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Zawiadamiam, że zwołuję XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12:30 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza możliwości zwiększenia dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Geotermia - wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik