Stowarzyszenie LGR "Nasza Krajna i Pałuki" informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

NUMER KONKURSU LGR:
2/2020

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 marca 2020r. - 7 kwietnia 2020r.

MIEJSCE SKŁADNIA WNIOSKÓW:
Biuro Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 - 15:00

LIMIT ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NABORZE:
600.000,00 zł

FORMA WSPARCIA ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY:
- zwrot kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów
- max limit na jednego wnioskodawcę 300.000,00 zł

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:
Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury w zakresie:

a) Turystyka i rekreacja. Operacje przyczyniające się do rozwoju turystyki, kultury i rekreacji.
Kody PKD: SEKCJA A: 55.1; 55.2; 55.3; SEKCJA I: 56.1; 56.2; 56.3; SEKCJA R: 91.02; 91.04; 93.1; 93.2

b) Tworzenie/rozwój łańcucha, który obejmuje działalność związaną z produkcją lub przetwarzaniem lub obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.
Kody PKD: SEKCJA 1: 03.12; 03.22; SEKCJA C: 10.2; 10.91; 10.85; SEKCJA G: 47.23; 46.38

WNIOSKODAWCA:
Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność, które chcą rozwinąć lub zróżnicować swoje przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

SZKOLENIE Z ZAKRESU PISANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:
16 oraz 24 marca 2020 r. godz. 14:00
Biuro Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki"
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
- zgłoszenia przyjmowane do 14 marca 2020 r. do godz. 14:00 pod nr 690-984-318