Informuję, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać wyłącznie drogą elektroniczną (ePUAP) lub pocztową. Termin składania deklaracji został przedłużony do końca kwietnia 2020 roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysininie (PSZOK)  od dnia 16.03.2020 r. będzie nieczynny, aż do odwołania!

Nowe stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku:
- 29,00 zł od osoby dla właścicieli niekompostujących bioodpadów
- 25,00 zł od osoby dla właścicieli kompostujących bioodpady

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest poniższym linkiem: POBIERZ