Zawiadamiam, że zwołuję IV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
  7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik