Zaktualizowany harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa na 2020 rok dostępny jest tutaj.