Zakład Robót Publicznych w Gąsawie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować, iż inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą do odwołania przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości.

Odbiorcy zostaną obciążeni fakturą na podstawie ostatniego odczytu wodomierza.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Gąsawie, banku, na poczcie lub na rachunek bankowy Zakładu Robót Publicznych, nr konta bankowego:
97 8181 0000 0000 4848 2000 0001.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem COVID-19 dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński