Informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie
będzie otwarta od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 13:00.