Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali nr 15 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja dotycząca wykonania funduszu sołeckiego za 2020 rok:
    1. dyskusja.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Józef Goc