Nadleśnictwo Gołąbki informuje, że od dnia 16.06.2021 r. do 30.09.2021 r. będą prowadzone prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictwa Oćwieka w oddz. 26Ac, 26Af, które położone są bezpośrednio przy drodze nr 130632C, relacji Niestronno - Osiny, pod zarządem Urzędu Gminy w Gąsawie.

W ramach powyższych prac prowadzonych w sąsiedztwie w/w drogi, nie będzie zachodziła konieczność obalania ścinanych drzew bezpośrednio na drogę. W związku z tym nie przewiduje się utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.

Mapa sytuacyjna dostępna tutaj.