Zawiadamiam, że zwołuję IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Żnina dotycząca Żnińskiej Kolei Wąskotorowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
 4. Informacja Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gąsawie o funkcjonowaniu NZOZ Beata Szczęsna w Gąsawie.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • ustalenia na 2022 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Komratowo;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Oćwieka;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gogółkowo;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik