ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XLIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie spraw związanych z dalszym funkcjonowaniem budynku po ośrodku zdrowia w Gąsawie przy ul. Półwiejskiej 1.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik