Zawiadamiam, że zwołuję XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12:30 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza możliwości zwiększenia dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Geotermia - wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik