Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 9 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie komisji z objazdu dróg.
  4. Przedstawienie wniosku o sprzedaż nieruchomości gruntowej w Nowejwsi Pałuckiej.
  5. Rozpatrzenie wniosku sołtysa z Lasek Wielkich.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.