OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
MGŁA
Zjawisko: Mgła
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, subregion południowo-wschodni
Ważność: od godz. 16:00 dnia 23.11.2016 do godz. 10:00 dnia 24.11.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%