Informujemy, iż na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnejoraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Powiecie Żnińskim będą funkcjonować 3 punkty nieopdłatnej pomocy prawnej: w Barcinie, Janowcu Wielkopolskim oraz w Żninie.

Więcej informacji w ULOTCE