Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

oraz Żnińskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje, że w związku z  rozpoczętym i planowanym naborem wniosków

w ramach Poddziałania 6.2

"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020   oraz 

wniosków w ramach Poddziałania 6.3

„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020 Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

organizuje szkolenie

dla potencjalnych Wnioskodawców powyższych poddziałań.

Szkolenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1

21 marca br.

w godz. 10.00-13.00