Zawiadamiam, że zwołuję XXXII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu

7 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1115 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, oraz informacja z realizacji uchwał z XXXI sesji Rady Gminy.
 6. Wystąpienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.
 7. Wystąpienie dr. Marka Rasały, specjalisty ds. Geotermii, pracownika naukowego UAM w Poznaniu.
 8. Składanie wniosków i interpelacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Gąsawa na 2017 rok.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

        Mariusz Kazik