Powiatowy Urząd Pracy w Żninie uprzejmie informuje, że w dniu  08.02.2018 r. osoby z terenu Gminy Gąsawa, które  pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2017 r. będą mogły dokonać osobistego odbioru PIT 11 w  Urzędzie Gminy, przy ul. Żnińskiej 8 w Gąsawie, w godzinach od 09:00 do 12:00.


PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOPŚĆ.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego, ww. dokument wydany może być osobie upoważnionej po przedstawieniu przez nią dokumentu tożsamości oraz udzielonego ważnego pisemnego upoważnienia – wzór upoważnienia można pobrać ze strony urzędu (zakładka Dokumenty do pobrania\ Dokumenty związane ze statusem osoby bezrobotnej \ Upoważnienie do odbioru PIT-11).

Powyższa informacja nie dotyczy osób, które: 
- otrzymywały w 2017 roku wyłącznie stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nabyły w 2017 roku wyłącznie prawo do stypendium finansowanego z Funduszu Pracy od 01.05.2017 r.