Dnia 6 lutego bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Środki trafią na realizację 24 zadań z zakresu rozbudowy publicznej infrastruktury, wsparcia przedsiębiorstw, ochrony środowiska oraz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i turystyki. Samorząd województwa podzielił wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”. Gmina Gąsawa otrzyma dofinansowanie w kwocie 219 391,00 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu".

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/32035-wsparcie-dla-obszarow-rybackich-biznes-turystyka-ochrona-srodowiska