Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie informuje, że z dniem 05 lutego 2018 roku zapoczątkowany został II etap kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców. Kampania towarzyszy wprowadzeniu obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez dużą i bardzo różnorodną grupę 1,6 mln mikrofirm.

Prezentacja "Komunikacja JKP-VAT

Komunikat pt. „Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”

Animacja promująca e-mikrofirmę (link do pobrania)