Lp.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina

Miejsce

1.

Annowo

13.02.2019 r.

18:00

świetlica wiejska

2.

Głowy

15.02.2019 r.

18:00

u sołtysa

3.

Gogółkowo

18.02.2019 r.

18:00

świetlica wiejska

4.

Ryszewko

19.02.2019 r.

18:00

świetlica wiejska

5.

Piastowo

20.02.2019.r.

18:00

Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich”

6.

Laski Wielkie

20. 02.2019 r.

19:30

Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich”

7.

Biskupin

21.02.2019 r.

18:00

świetlica wiejska

8.

Nowawieś Pałucka

22.02.2019 r.

18.00

świetlica wiejska

9

Chomiąża Szlachecka

25.02.2019 r.

18:00

Zielona Szkoła

10.

Szelejewo

26.02.2019 r.

18:00

świetlica w budynku Szkoły Podstawowej

11

Drewno

27.02.2019 r.

18:00

świetlica wiejska

12

Łysinin

28.02.2019 r.

18:00

świetlica wiejska

13

Obudno

01.03.2019 r.

17:00

świetlica wiejska

14.

Pniewy

01.03.2019 r.

19:00

świetlica wiejska

15

Komratowo

05.03.2019

14:00

u sołtysa

16

Godawy

05.03.2019 r.

18:00

świetlica wiejska

16

Gąsawa

04.03.2019 r.

18:00

świetlica wiejska

18

Oćwieka

07.03.2019 r.

18:00

świetlica wiejska