Gmina Gąsawa bierze udział w projekcie „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy ochotnicy z Gąsawy, Nowejwsi Pałuckiej i Obudna zyskają wyposażenie osobiste w postaci ubrań specjalnych, radiotelefonów nasobnych i hełmów o łącznej wartości 19.800,00 zł. 85% tej kwoty pokrywa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego, 15 % to wkład własny uczestnika projektu pochodzący z budżetu Gminy Gąsawa.

Tekst: Paweł Kranz