Od 1 października 2019 roku wprowadzono nowy rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym otwarto nowe konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami:
Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie
Nr konta: 84 8181 0000 0009 8645 2000 0009

UWAGA!
Podatnicy powyższej opłaty, którzy wpłacają opłaty na indywidualne konta wirtualne przypisane do poszczególnych podatników nadal mogą z tych kont korzystać!