pobierz komunikat.

Szanowni Mieszkańcy Gąsawy, Oćwieki i Biskupina!

Po kilku latach starań, Gmina Gąsawa uzyskała dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł na kompleksową modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie. Dzięki temu, przystępujemy właśnie do tego jakże potrzebnego, ale zarazem bardzo trudnego zadania. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki i w jego ramach powstanie całkowicie nowy układ technologiczny uzdatniania wody. Przy tego rodzaju pracach – z przyczyn technicznych, nieuniknione są przerwy w dostawie wody. Zamiarem zarówno Inwestora, jak i Wykonawcy, jest prowadzenie prac, powodując przy tym, jak najmniejsze utrudnienia i przerwy w dostarczaniu wody do Mieszkańców. Mimo to, w związku z możliwością wystąpienia przerw w zaopatrzeniu w wodę, proszę Państwa o wyrozumiałość w tym zakresie. O planowanych przerwach będą Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Gąsawa, portalu społecznościowym Gminy Gąsawa, Biuletynie Informacji Publicznych Zakładu Robót Publiczych w Gąsawie oraz na tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Gąsawa, dnia 16 września 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję IX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: