Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Gąsawa na 2017 rok - pobierz