Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
(ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa)

Treść ogłoszenia dostępna tutaj.

pobierz

pobierz