UWAGA !

Zgodnie z rekomendacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informuję, że dnia 1 sierpnia o godz. 17.00 nastąpi włączenie syren alarmowych emitujących dźwięk ciągły przez 1 minutę w celu upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wójt Gminy Gąsawa

Regulamin.

Klauzula informacyjna.

Nawet 500 złotych miesięcznie mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach marszałkowskich programów stypendialnych. Nabór wniosków na stypendia w roku szkolnym 2019/2020 ruszy z początkiem września. Na wsparcie przyznawane na dziesięć miesięcy może liczyć 2 tysiące uczniów. Wakacje to dobry czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów.

- Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki