Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Gąsawa na 2017 rok - pobierz